Organisaatio

Ylioppilaskunta on monipolvinen organisaatio, josta löytyy työntekijöiden lisäksi hallitus, edustajisto ja valiokuntia. Tältä sivulta voit lukea lisää jokaisesta elimestä, tarkastella ylioppilaskunnan strategiaa ja linjapaperia sekä tutustua edustajiston kokouksien pöytäkirjoihin.

Sisällysluettelo

LTKY:n jäsenet

Yliopistolain mukaan perusopiskelijan on kuuluttava ylioppilaskuntaan, mikäli hän haluaa opiskella yliopistossa, toisin sanoen ylioppilaskunnilla on automaatiojäsenyys. Jatko-opiskelijat voivat halutessaan liittyä jäseneksi. LTKY:aan kuuluu noin 5000 jäsenmaksun maksanutta LUT-yliopistossa opiskelevaa perus- tai jatko-opiskelijaa.

Ylioppilaskunnan tunnuksena on mustan hammasrattaan ympäröimä punainen heprealaisten aakkosten ensimmäinen kirjain, Aalef. Matemaattisena tunnuksena Aalef tarkoittaa joukon suuruutta, joka onkin se voima, jolla ylioppilaskunta toimii.

Edustajisto

Jäsenistö valitsee joka toinen vuosi pidettävissä vaaleissa 27-jäsenisen edustajiston. Vaaleissa ovat äänioikeutettuja kaikki perus- tai jatko-opiskelijat, jotka ovat maksaneet jäsenmaksun. Edustajisto on ylioppilaskunnan ylin päättävä elin ja se kokoontuu noin kerran kuukaudessa. Edustajisto valitsee ylioppilaskunnalle hallituksen, nimeää opiskelijaedustajat mm. LUT-yliopiston, LOAS:n ja YTHS:n hallintoon sekä päättää jäsenmaksun suuruuden ja hyväksyy talousarvion. Lisäksi edustajisto päättää suurimmista linjoista, kun LTKY muodostaa mielipidettään esimerkiksi koulutuspolitiikasta. Edustajisto kokoontuu 6-9 kertaa vuodessa.

Edustajiston toimintaa ohjaaavat säännöt löytyvät ylioppilaskunnan sääntöjen alta. Edustajiston kokousten pöytäkirjat löytyvät LTKY:n nettisivuilta. Mahdolliseen muutoksenhakuun, oikaisupyyntöön tai jäsenvalitukseen löytyvät ohjeet täältä.

Edustajiston puheenjohtajana vuonna 2020 toimii Eemeli Kettunen (GT), yhteyden häneen saa osoitteen [email protected] kautta. Edustajiston ensimmäisenä varapuheenjohtajana toimii Pia Etelävuori (NEON) ja toisena varapuheenjohtajana Anna Nikitina (PI).

Vuoden 2019 edustajistovaalien tulokset ja muuta tietoa löydät täältä.

Seuraavat edustajistonvaalit järjestetään syksyllä 2021.

Edustajiston päätöksiä voit seurata mm. kokousten pöytäkirjoista.

Edustajiston pöytäkirjat

edustajisto_2012_03_pkirja

Edustajistovaalien äänestys

Hallitus

Hallitus käyttää edustajiston asettamaa hallinto- ja toimeenpanovaltaa. Sen tehtävänä on johtaa ylioppilaskunnan päivittäistä toimintaa edustajiston määrittelemien linjojen mukaisesti. Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja neljästä kuuteen jäsentä, joilla kullakin on oma vastuualueensa. Se kokoontuu viikoittain, mutta jäsenten työ on kokopäiväistä. Hallitus valitsee sihteeristön ja voi palkata projektiluontoisiin tehtäviin projektisihteereitä.

Puheenjohtaja
Anna Hirsimäki
[email protected]
050 4631208

Varapuheenjohtaja,
sosiaalipolitiikka, hyvinvointi ja liikunta
Henna Pekkala
[email protected]
040 9120401

Korkeakoulupolitiikka
Iita Hinkkanen
[email protected]
050 5222063

Kulttuuri, tutorointi
Kuisma Närhi
[email protected]
050 3838657

Kuntapolitiikka, etäkampukset Lahti & FITech, kansainvälisyys
Anniina Pokki
[email protected]
040 0491411

Järjestöt, tapahtumat
Vili Seppälä
[email protected]
040 4183323

Viestintä, työelämä, yrityssuhteet
Meerimaria Ketokulta
[email protected]
045 2622868

Sihteeristö

Sihteeristön tehtävänä on hoitaa hallituksen sille antamia tehtäviä. Sihteeristöä johtaa pääsihteeri, joka vastaa ylioppilaskunnan taloudenhoidosta, toimiston toiminnasta ja hallinnosta. Pääsihteerin lisäksi LTKY:llä toimii vakituisessa työsuhteessa toimivat toimistosihteeri, jäsenpalvelusihteeri, edunvalvonta-asiantuntija, markkinointisihteeri sekä tiedottaja ja ylläpitäjä. Ylioppilaskunnalla on myös projektiluontoisia sihteeripaikkoja, kuten vuosijuhlasihteerin tehtävä, joihin haetaan vuosittain halukkaita henkilöitä.

Pääsihteeri
Antti Ilmavirta
[email protected]
044 293 8818

Toimistosihteeri
Virpi Partti
Toimistopalvelut, laskutus
[email protected]
045 261 2670

Edunvalvonta-asiantuntija
Tiia Kettunen
Edunvalvonnan käytännön järjestelyt, HallOpEd -prosessit, Palautelista, Tenttiarkisto, Häirinnän vastainen toiminta
[email protected]
044 293 8825

Jäsenpalvelusihteeri
Kiia Kaljunen
Järjestöt, jäsenpalvelut, tilat, tiedotus
[email protected]
044 293 8819

Tiedottaja
Oona Tuomisto
Tiedotus 
[email protected]
044 293 8823

Ylläpitäjä
Roman Hyvönen
Tietoteknisten järjestelmien ylläpito, toimistotekniikka
[email protected]

Tapahtumakoordinaattori
Mira Rossi
Tapahtumat
[email protected]
045 650 5406